Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Πρωτοφανής κίνηση της ΔΕΗ σε βάρος της Ελληνικής βιομηχανίας


28-3-2012 Επιστολή ΕΒΙΚΕΝ προς Υπουργό ΠΕΚΑ στο Scribd και εδώ.

27-3-2012 Συμπεράσματα (ΔΕΗ) πενταμερούς συνάντησης για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην βιομηχανία Υψηλής Τάσης (ΥΤ), προς Υπουργό ΠΕΚΑ στο Scribd και εδώ.

Η επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ και το σημείωμα της ΔΕΗ είναι στους παραπάνω συνδέσμους. Ακολουθεί περίληψη των δύο εγγράφων, χωρίς σχολιασμό:

Στις 5/3/12 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ μεταξύ ΔΕΗ, ΡΑΕ, ΣΕΒ και ΕΒΙΚΕΝ με αντικείμενο το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικά Υψηλής Τάσης προς τις βιομηχανίες.  Η ΕΒΙΚΕΝ και ο ΣΕΒ κατέθεσαν προτάσεις για συγκράτηση του συνολικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας προς την βιομηχανία που αφορούν στα τιμολόγια, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις ΑΠΕ και ΥΚΩ, και τους φόρους ενέργειας.  Περιμένοντας τις γνωμοδοτήσεις της ΡΑΕ και την εξέταση των επιπτώσεων φόρων στα ενεργειακά προϊόντα, η ΔΕΗ στις 19/3/12 ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προβεί σε καταγγελία όλων των συμβάσεων προμήθειας στην ΥΤ, προκαταλαμβάνοντας διαδικασίες σε εξέλιξη.

Η επιβίωση της βιομηχανίας, της παραγωγικής βάσης, και δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, εξαρτάται από την λήψη σωστών αποφάσεων στον τομέα της ενέργειας, και ύπαρξη βιομηχανικής ενεργειακής πολιτικής.

Η ΔΕΗ, από την πλευρά της ανέφερε ότι τα τιμολόγια δεν έχουν αλλάξει από το 2008, και ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις αντανακλούν αποφάσεις της ΡΑΕ, και κόστος παραγωγής που εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες (υδροηλεκτρικά, τιμές καυσίμων, φόροι, τιμές χονδρεμπορικής αγοράς και αύξηση κόστους δανεισμού), και παρά την μείωση εξόδων της ΔΕΗ. 

Η ΔΕΗ εξέφρασε πρόθεση τιμολόγησης προσωρινά με το υφιστάμενο τιμολόγιο, και μετά από την εξέταση της ΡΑΕ και για όσο χρόνο δεν επέρχεται συμφωνία, αναδρομικά, από 1/4/2012 με το τιμολόγιο Α3-2012.

Η ΔΕΗ ανέφερε ότι οι "ρυθμιζόμενες χρεώσεις, σύστημα μεταφοράς, ΥΚΩ, φόροι και τέλη" δεν καθορίζονται από την ΔΕΗ, και ότι δεν είναι εφιτκή η εξαίρεση λιγνιτικών μονάδων από την αγορά, για διμερείς συμβάσεις.  Ανέφερε επίσης ότι οι ζημίες της ΔΕΗ θα περιοριστούν εάν αλλάξουν προμηθευτή, ή διακόψουν οι πελάτες ΥΤ.